UMUTSUZLAR PARKINDA OTURAN TRAJEDYALAR

Nisan 2003 İkinci yeni ile daha çok adı anılan Cansever aslında 1940’lı yıllardan beri şiir yazmaktaydı.İlk şiir kitabı “İkindi Üstü(1947)” olan şair şiir çizgisini değiştirerek 1954’te “Dirlik Düzenlik”i yayınladı.Ardından “Yer Çekimli Karanfil(1957)”,”Umutsuzlar Parkı(1958)”,”Çağrılmayan Yakup(1966)”, “Ben Ruhi Bey Nasılım(1976)”,...

Akdenizdeki Çöl

Şair Faysal Soysal var olan tercümelerin aksine farklı bir yol izleyerek iki farklı coğrafyanın iki şairini, varlığı ve tabiatı hissediş benzerlikleri bakımından bir araya getiriyor. Lorca’nın tabiatı derin ve benzersiz tasvirlerinin yanına, Sepehri’nin varlığa komşu olarak kurduğu evin...

Kayıp Umudun İzinde, Tarkovski Sineması

Andrei Tarkovski, sanatçıyı ahlâk ayininin ateşinde güzelliği yaratarak kendini kutsal bir emanetin temsilcisi gibi gören Puşkin'e benzettiğini dile getirmişti. Nitekim insanın iç dünyasında çektiği acının derinliklerine inen filmleri, peygamber kelamına bürünmüş gibidir. Ülkesini terk edip uzaklara gitmesi ve...

Bir Ölünün Defteri

Yönetmen ve İran Sineması uzmanı olarak da tanınan Şair Faysal Soysal’ın, 2003-2010 yılları arasında yazdığı şiirlerini topladığı ‘Bir Ölünün Defteri’ adlı kitabı Balkon Sanat Yayıncılık tarafından yayınlandı. Şair ilk kitabındaki (Düşe Yağmalanan Hayal Kuyusu) imgeci çizgisini korumakla birlikte...

Düşe Yağmalanan Hayal Kuyusu

Hikayesi vardır elbet her ölünün Ölülerin de bazen anlatacakları hikayeleri vardır Seslerini duymak için biraz ölmek yetecektir Biraz cesaret gözlerine bakabilmek için Biraz yaşamak ama en önce Yağmalanmadan hiçbir yusufun hayal ettiği düşü. Ve sonra derin kuyularda uyumayı...